Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

32.33
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3485 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 02/04/2007 05:10

Đoàn Ngọc Thu

35.00
1967-?, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 8213 lượt xem, 4 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 06/04/2007 14:29

Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

24.50
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
126 bài thơ, 7454 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 31/03/2007 07:14

Thanh Nguyên - Lê Thị Thanh Nguyên

1959-?, Việt Nam » Hiện đại
47 bài thơ, 9329 lượt xem, 2 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 03/04/2007 06:57

Vũ Thị Huyền

1961-?, Việt Nam » Hiện đại
33 bài thơ, 3976 lượt xem, 0 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 06/04/2007 15:04

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Người tình không chân dung