Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (81 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Adonis - Ali Ahmad Sa’id Esber, Adunis

14.00
1930-?, Syri
10 bài thơ, 2604 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 02/11/2017 05:44

Albert Hammond - Albert Louis Hammond

1944-?, Anh
7 bài thơ, 861 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 22:46

Alexander Aronov - Александр Аронов

1934-2001, Nga
1 bài thơ, 360 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 21/07/2023 10:10

Alexander Vasiliev - Александр Васильев

15.00
1969-?, Nga
1 bài thơ, 690 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 26/06/2023 22:13

Alexandr Vertinsky - Александр Вертинский

1889-1957, Nga
4 bài thơ, 547 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 07/07/2023 12:16

Baek Seok - 백석

1912-1996, Hàn Quốc
3 bài thơ, 946 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 20/06/2023 14:10

Barry Manilow - Barry Alan Pincus

1943-?, Mỹ
2 bài thơ, 437 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 15:35

Barry Mason - John Barry Mason

1935-2021, Anh
5 bài thơ, 1 bài dịch, 620 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 00:56

Barry White - Barry Eugene Carter

1944-2003, Mỹ
1 bài thơ, 408 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 24/03/2023 22:41

Bert Kaempfert - Berthold Heinrich Kämpfert

15.00
1923-1980, Đức
1 bài thơ, 552 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 02/04/2023 14:57

Trang trong tổng số 9 trang (81 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Admin