Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Adam Bernard Mickiewicz

25.00
1798-1855, Ba Lan
18 bài thơ, 6433 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 08:07

Alexandre Gerov - Александър Геров

1919-?, Bungary
2 bài thơ, 1788 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 05/04/2007 15:06

Bertolt Brecht

64.00
1898-1956, Đức
59 bài thơ, 7979 lượt xem, 4 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 07:49

Francis William Bourdillon

1852-1921, Anh
1 bài thơ, 1804 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 28/04/2007 15:57

Gottfried Benn

45.00
1886-1956, Đức
5 bài thơ, 1940 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 07/04/2007 17:27

Heinrich Heine

54.80
1797-1856, Đức
209 bài thơ, 32018 lượt xem, 26 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 12/10/2006 15:09

Henry Wadsworth Longfellow

1807-1882, Mỹ
21 bài thơ, 4572 lượt xem, 2 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 09/04/2007 15:11

Johann Wolfgang von Goethe

44.50
1749-1832, Đức
60 bài thơ, 16699 lượt xem, 11 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 29/03/2007 15:14

Johannes Robert Becher

1891-1958, Đức
34 bài thơ, 2981 lượt xem, 1 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 09/04/2007 15:17

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: thanhbinh82_tp