Xếp theo:

Trang trong tổng số 421 trang (4210 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aleksandr Prokofiev - Александр Прокофьев

1900-1971, Nga
3 bài thơ, 2619 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2008 10:16

Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

74.71
1799-1837, Nga
124 bài thơ, 49304 lượt xem, 40 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2004 21:42

Aleksandr Surkin - Александр Чуркин

1903-1971, Nga
1 bài thơ, 396 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/12/2018 08:20

Aleksandr Tkachov - Александр Ткачёв

1960-?, Nga
1 bài thơ, 1107 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/04/2015 09:43

Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

15.00
1910-1971, Nga
26 bài thơ, 3742 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/03/2008 08:16

Aleksandr Yashin - Александр Яшин

25.00
1913-1968, Nga
2 bài thơ, 1957 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2012 22:53

Aleksey Apukhtin - Алексей Апухтин

1840-1893, Nga
8 bài thơ, 2088 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 07:57

Aleksey Fatianov - Алексей Фатьянов

1914-1996, Nga
8 bài thơ, 1185 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/12/2012 10:33

Aleksey Koltsov - Алексей Кольцов

13.00
1809-1842, Nga
3 bài thơ, 1022 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2012 10:05

Aleksey Nedogonov - Алексей Hедогонов

13.00
1914-1948, Nga
1 bài thơ, 1334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 08:47

Trang trong tổng số 421 trang (4210 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: