Xếp theo:

Trang trong tổng số 415 trang (4150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aleksandr Sergeevich Griboedov - Александр Сергеевич Грибоедов

?-?, Nga
3 bài thơ, 220 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2018 11:42

Aleksandr Sergeevich Kotsetkov - Александр Сергеевич Кочетков

1900-1953, Nga
1 bài thơ, 2408 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/07/2008 03:47

Aleksandr Sergeevich Pushkin - Александр Сергеевич Пушкин

64.83
1799-1837, Nga
124 bài thơ, 48059 lượt xem, 39 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 21:42

Aleksandr Trifonovich Tvardovsky - Александр Трифонович Твардовский

15.00
1910-1971, Nga
26 bài thơ, 3654 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/03/2008 08:16

Aleksandr Yakovlevich Yashin - Александр Яковлевич Яшин

25.00
1913-1968, Nga
2 bài thơ, 1911 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/12/2012 22:53

Aleksey Aleksandrovich Surkov - Алексей Александрович Сурков

1899-1983, Nga
3 bài thơ, 1873 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/07/2008 20:48

Aleksey Ivanovich Fatianov - Алексей Иванович Фатьянов

1914-1996, Nga
8 bài thơ, 1113 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2012 10:33

Aleksey Ivanovich Nedogonov - Алексей Иванович Hедогонов

13.00
1914-1948, Nga
1 bài thơ, 1296 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/07/2008 08:47

Aleksey Konstantinovich Tolstoy - Алексей Константинович Толстой

24.50
1817-1875, Nga
27 bài thơ, 3599 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/12/2006 17:10

Aleksey Nikolaevich Apukhtin - Алексей Николаевич Апухтин

1840-1893, Nga
8 bài thơ, 2050 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 24/07/2007 07:57

Trang trong tổng số 415 trang (4150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: