Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]

Chính Hữu - Trần Đình Đắc

454.24
1926-?, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 3 bài dịch, 59598 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/08/2005 02:01

Hồ Chí Minh - 胡志明 (Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc)

7084.26
1890-1969, Việt Nam » Hiện đại
303 bài thơ, 306660 lượt xem, 80 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2005 02:30

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2634.29
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 331277 lượt xem, 70 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

1124.14
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 156933 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Nguyễn Đình Thi

564.57
1924-2003, Việt Nam » Hiện đại
48 bài thơ, 1 bài dịch, 78365 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/08/2005 04:56

Quang Dũng - Bùi Đình Diệm

784.33
1921-1988, Việt Nam » Hiện đại
47 bài thơ, 49977 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/03/2005 10:38

Thanh Hải - Phạm Bá Ngoãn

273.74
1930-?, Việt Nam » Hiện đại
20 bài thơ, 30193 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 02:55

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7694.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 631830 lượt xem, 131 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Lianna