Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

504.36
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
190 bài thơ, 186 bài dịch, 70005 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Chính Hữu - Trần Đình Đắc

484.29
1926-?, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 3 bài dịch, 62656 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 02:01

Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử)

3134.13
1912-1940, Việt Nam » Hiện đại
216 bài thơ, 431497 lượt xem, 153 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2004 00:57

Vũ Cao - Vũ Hữu Chỉnh

74.43
1922-2007, Việt Nam » Hiện đại
9 bài thơ, 13133 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/09/2005 15:48

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (Trảo Nha)

3504.27
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
350 bài thơ, 156 bài dịch, 703089 lượt xem, 224 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:29

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

4404.06
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 349961 lượt xem, 143 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Việt Hương