Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

734.63
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
549 bài thơ, 8 bài dịch, 175825 lượt xem, 81 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:23

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2634.29
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 331269 lượt xem, 70 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

1124.14
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 156930 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Lý Bạch - 李白

3084.28
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
332 bài thơ, 476117 lượt xem, 128 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Nguyễn Du - 阮攸

1254.45
1766-1820, Việt Nam » Nguyễn
275 bài thơ, 212152 lượt xem, 78 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 17:20

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7694.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 631822 lượt xem, 131 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (Trảo Nha)

3364.27
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
350 bài thơ, 156 bài dịch, 683639 lượt xem, 221 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tử Mộng