Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

364.67
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
490 bài thơ, 7 bài dịch, 147952 lượt xem, 74 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:23

Hồ Xuân Hương - 胡春香

1684.20
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 241091 lượt xem, 60 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

724.21
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 17 bài dịch, 134330 lượt xem, 46 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Lý Bạch - 李白

2024.26
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
331 bài thơ, 383912 lượt xem, 106 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Nguyễn Du - 阮攸

914.40
1766-1820, Việt Nam » Nguyễn
275 bài thơ, 168500 lượt xem, 66 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 17:20

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

5294.25
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
246 bài thơ, 44 bài dịch, 541124 lượt xem, 118 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

2224.18
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
332 bài thơ, 157 bài dịch, 608948 lượt xem, 201 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tử Mộng