Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

164.25
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
188 bài thơ, 183 bài dịch, 47719 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Hữu Việt - Trần Hữu Việt

64.33
1963-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 16 bài dịch, 12095 lượt xem, 2 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 07/02/2008 00:31

Lê Đạt - Đào Công Đạt

74.00
1929-2008, Việt Nam » Hiện đại
464 bài thơ, 30930 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2005 03:07

Lê Trúc Anh

1970-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 3239 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 27/10/2007 09:32

Lưu Quang Vũ

493.82
1948-1988, Việt Nam » Hiện đại
177 bài thơ, 214111 lượt xem, 71 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 10:41

Nguyễn Bảo Chân

25.00
1969-?, Việt Nam » Hiện đại
16 bài thơ, 3301 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/05/2011 19:17

Nguyễn Đình Chiến

43.75
1954-2014, Việt Nam » Hiện đại
16 bài thơ, 6805 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/01/2007 17:16

Nguyễn Đình Thi

304.60
1924-2003, Việt Nam » Hiện đại
47 bài thơ, 1 bài dịch, 61338 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/08/2005 04:56

Nguyễn Quang Hưng

13.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
72 bài thơ, 2785 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 12/01/2011 02:01

Như Huy - Nguyễn Như Huy

1971-?, Việt Nam » Hiện đại
75 bài thơ, 1 bài dịch, 5546 lượt xem, 4 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/03/2011 14:52

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Hoa Xuyên Tuyết