Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

264.46
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
188 bài thơ, 183 bài dịch, 51585 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Hữu Việt - Trần Hữu Việt

74.00
1963-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 16 bài dịch, 12937 lượt xem, 2 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 06/02/2008 00:31

Lê Đạt - Đào Công Đạt

84.12
1929-2008, Việt Nam » Hiện đại
464 bài thơ, 32034 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:07

Lê Trúc Anh

1970-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 3298 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 26/10/2007 09:32

Lưu Quang Vũ

583.91
1948-1988, Việt Nam » Hiện đại
177 bài thơ, 221915 lượt xem, 73 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/09/2005 10:41

Nguyễn Bảo Chân

25.00
1969-?, Việt Nam » Hiện đại
16 bài thơ, 3422 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/05/2011 19:17

Nguyễn Đình Chiến

54.00
1954-2014, Việt Nam » Hiện đại
16 bài thơ, 7049 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 12/01/2007 17:16

Nguyễn Đình Thi

354.66
1924-2003, Việt Nam » Hiện đại
47 bài thơ, 1 bài dịch, 64329 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/08/2005 04:56

Nguyễn Quang Hưng

13.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
72 bài thơ, 3014 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 11/01/2011 02:01

Như Huy - Nguyễn Như Huy

1971-?, Việt Nam » Hiện đại
75 bài thơ, 1 bài dịch, 5703 lượt xem, 4 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 12/03/2011 14:52

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Hoa Xuyên Tuyết