Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (37 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Bạch Cư Dị - 白居易

344.53
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 107756 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 20:46

Cao Thích - 高適

25.00
702-765, Trung Quốc » Thịnh Đường
31 bài thơ, 10056 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 22:51

Đỗ Mục - 杜牧

104.90
803-853, Trung Quốc » Vãn Đường
119 bài thơ, 33691 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 02:32

Đỗ Phủ - 杜甫

1004.23
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 250202 lượt xem, 72 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/05/2005 01:35

Giả Đảo - 賈島

15.00
779-843, Trung Quốc » Trung Đường
27 bài thơ, 9766 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:37

Hạ Tri Chương - 賀知章

144.36
659-744, Trung Quốc » Thịnh Đường
5 bài thơ, 18586 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 23:16

Hàn Ốc - 韓偓

844-923, Trung Quốc » Vãn Đường
35 bài thơ, 5083 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2007 07:05

Hoàng Sào - 黃巢

33.67
?-884, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 4427 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 23:32

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2494.25
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 317464 lượt xem, 68 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

1084.12
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 153386 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2005 17:58

Trang trong tổng số 4 trang (37 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: ngô cẩm ly