Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (40 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

144.64
1799-1837, Nga
127 bài thơ, 54913 lượt xem, 49 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 21:42

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

504.34
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 80845 lượt xem, 40 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 18:59

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 96593 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 20:46

Cao Bá Quát - 高伯适

263.73
1809-1855, Việt Nam » Nguyễn
386 bài thơ, 77626 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 16:03

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

464.52
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
489 bài thơ, 7 bài dịch, 157044 lượt xem, 77 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:23

Chính Hữu - Trần Đình Đắc

394.33
1926-?, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 3 bài dịch, 52706 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 02:01

Gia Cát Lượng - 諸葛亮 (Khổng Minh)

324.12
181-234, Trung Quốc » Tam Quốc
5 bài thơ, 42810 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2006 09:11

Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử)

2434.09
1912-1940, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 390970 lượt xem, 138 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2004 00:57

Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

194.58
1922-2010, Việt Nam » Hiện đại
208 bài thơ, 1 bài dịch, 51752 lượt xem, 25 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 22:41

Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm)

274.89
1925-1993, Việt Nam » Hiện đại
83 bài thơ, 199 bài dịch, 29241 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/11/2005 01:26

Trang trong tổng số 4 trang (40 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Noble