Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 94212 lượt xem, 44 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Đỗ Mục - 杜牧

75.00
803-853, Trung Quốc » Vãn Đường
116 bài thơ, 29959 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:32

Đỗ Phủ - 杜甫

834.13
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 222178 lượt xem, 67 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:35

Giả Đảo - 賈島

15.00
779-843, Trung Quốc » Trung Đường
26 bài thơ, 8311 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 22:37

Lý Bạch - 李白

2154.23
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
331 bài thơ, 403011 lượt xem, 108 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Lý Hạ - 李賀

74.57
790-816, Trung Quốc » Trung Đường
60 bài thơ, 16126 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 10:09

Lý Thanh Chiếu - 李清照

54.40
1084-1155, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
42 bài thơ, 16380 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 17:13

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
231 bài thơ, 49236 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Vương Duy - 王維

154.47
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
153 bài thơ, 46642 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tử Quỳ Phí Hinh