Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

14.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 6621 lượt xem, 3 người thích
Do Bùi Thuỵ Đào Nguyên gửi ngày 26/04/2007 03:11

Cao Thoại Châu - Cao Đình Vưu

1939-?, Việt Nam » Hiện đại
4 bài thơ, 3329 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/11/2014 06:55

Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh (Đơn Phương Thạch Thảo)

114.09
1957-?, Việt Nam » Hiện đại
16 bài thơ, 8949 lượt xem, 2 người thích
Do demmuadong gửi ngày 02/11/2006 09:08

Lâm Hảo Dũng

13.00
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 3244 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/11/2014 07:26

Nguyễn Bắc Sơn - Nguyễn Văn Hải

114.09
1944-2015, Việt Nam » Hiện đại
38 bài thơ, 10931 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/09/2014 23:35

Nguyễn Đức Sơn

44.00
1937-?, Việt Nam » Hiện đại
21 bài thơ, 14569 lượt xem, 3 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/11/2014 18:34

Trần Mạnh Hảo

174.24
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
154 bài thơ, 32829 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/08/2005 17:09

Trần Tuấn Kiệt (Sa Giang)

54.20
1939-?, Việt Nam » Hiện đại
50 bài thơ, 2 bài dịch, 6378 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2014 17:18

Tuệ Sỹ - Phạm Văn Thương

244.08
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
73 bài thơ, 20 bài dịch, 41686 lượt xem, 13 người thích
Do karizebato gửi ngày 07/05/2009 02:22

Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung (Hàn Phong Lệ)

1942-1981, Việt Nam » Hiện đại
52 bài thơ, 5467 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/03/2015 15:25

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: rosecaonguyen