Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bạch Cư Dị - 白居易

404.60
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
275 bài thơ, 111661 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Đỗ Phủ - 杜甫

1074.28
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 256950 lượt xem, 74 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:35

Đường Dần - 唐寅 (Đường Bá Hổ)

94.44
1470-1523, Trung Quốc » Minh
20 bài thơ, 42590 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:15

Lý Bạch - 李白

3014.27
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
332 bài thơ, 468698 lượt xem, 127 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
238 bài thơ, 56771 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

154.67
1715-1763, Trung Quốc » Thanh
123 bài thơ, 21747 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2004 21:39

Vương Duy - 王維

174.53
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
160 bài thơ, 55080 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: ThanhNgo