Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bạch Cư Dị - 白居易

334.52
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 104236 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 20:46

Đỗ Phủ - 杜甫

954.19
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 243760 lượt xem, 72 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/05/2005 01:35

Đường Dần - 唐寅 (Đường Bá Hổ)

84.38
1470-1523, Trung Quốc » Minh
20 bài thơ, 39463 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 14:15

Lý Bạch - 李白

2784.23
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
332 bài thơ, 447193 lượt xem, 118 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 20:27

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
231 bài thơ, 53185 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 19:27

Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

144.64
1715-1763, Trung Quốc » Thanh
123 bài thơ, 19545 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 21:39

Vương Duy - 王維

164.50
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
156 bài thơ, 51419 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: ThanhNgo