Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 94098 lượt xem, 44 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Đỗ Phủ - 杜甫

824.12
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 221955 lượt xem, 67 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:35

Đường Dần - 唐寅 (Đường Bá Hổ)

74.86
1470-1523, Trung Quốc » Minh
19 bài thơ, 35936 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:15

Lý Bạch - 李白

2154.23
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
331 bài thơ, 402478 lượt xem, 108 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
231 bài thơ, 49201 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

104.60
1715-1763, Trung Quốc » Thanh
121 bài thơ, 16522 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2004 21:39

Vương Duy - 王維

154.47
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
153 bài thơ, 46597 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: ThanhNgo