Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

294.52
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 54307 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang

83.50
1977-?, Việt Nam » Hiện đại
107 bài thơ, 37066 lượt xem, 19 người thích
Do lantuvien_ttt gửi ngày 26/11/2005 10:25

Đàm Huy Đông (Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây)

74.29
1976-?, Việt Nam » Hiện đại
75 bài thơ, 26965 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2005 23:17

Đỗ Kim Vũ (Đông Tà)

1967-?, Việt Nam » Hiện đại
160 bài thơ, 13783 lượt xem, 7 người thích
Do Đông Tà gửi ngày 06/06/2006 04:27

Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

144.79
1922-2010, Việt Nam » Hiện đại
208 bài thơ, 1 bài dịch, 50289 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/06/2005 22:41

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1034.15
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
230 bài thơ, 4 bài dịch, 356739 lượt xem, 102 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:13

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

3203.96
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 307097 lượt xem, 133 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Người Kinh Bắc