Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

354.31
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 55557 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang

93.56
1977-?, Việt Nam » Hiện đại
107 bài thơ, 37538 lượt xem, 19 người thích
Do lantuvien_ttt gửi ngày 27/11/2005 10:25

Đàm Huy Đông (Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây)

74.29
1976-?, Việt Nam » Hiện đại
75 bài thơ, 27263 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/11/2005 23:17

Đỗ Kim Vũ (Đông Tà)

1967-?, Việt Nam » Hiện đại
160 bài thơ, 13854 lượt xem, 7 người thích
Do Đông Tà gửi ngày 07/06/2006 04:27

Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

194.58
1922-2010, Việt Nam » Hiện đại
208 bài thơ, 1 bài dịch, 51708 lượt xem, 25 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 22:41

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1094.17
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
230 bài thơ, 4 bài dịch, 363566 lượt xem, 103 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 22:13

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

3323.98
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 312039 lượt xem, 133 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Người Kinh Bắc