Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

504.36
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
190 bài thơ, 186 bài dịch, 72175 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang

143.93
1977-?, Việt Nam » Hiện đại
119 bài thơ, 45130 lượt xem, 20 người thích
Do lantuvien_ttt gửi ngày 27/11/2005 10:25

Đàm Huy Đông (Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây)

164.44
1976-?, Việt Nam » Hiện đại
75 bài thơ, 32305 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/11/2005 23:17

Đỗ Kim Vũ (Đông Tà)

1967-?, Việt Nam » Hiện đại
184 bài thơ, 14671 lượt xem, 7 người thích
Do Đông Tà gửi ngày 07/06/2006 04:27

Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

574.61
1922-2010, Việt Nam » Hiện đại
208 bài thơ, 1 bài dịch, 65993 lượt xem, 28 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 22:41

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1604.38
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
278 bài thơ, 4 bài dịch, 434431 lượt xem, 113 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 22:13

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

4644.05
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
179 bài thơ, 4 bài dịch, 358058 lượt xem, 146 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Người Kinh Bắc