Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (70 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Giang Nam - Nguyễn Sung (Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh)

34.67
1929-?, Việt Nam » Hiện đại
39 bài thơ, 22136 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2005 02:23

Hà Huyền Chi - Đặng Trí Hoàng

1935-?, Việt Nam » Hiện đại
18 bài thơ, 5814 lượt xem, 1 người thích
Do Oanh gửi ngày 16/07/2006 16:40

Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử)

2034.01
1912-1940, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 365481 lượt xem, 131 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 00:57

Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

94.67
1922-2010, Việt Nam » Hiện đại
208 bài thơ, 1 bài dịch, 47074 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/06/2005 22:41

Hoàng Hưng - Hoàng Thuỵ Hưng

14.00
1942-?, Việt Nam » Hiện đại
45 bài thơ, 85 bài dịch, 9671 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 02:44

Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

124.50
1919-1991, Việt Nam » Hiện đại
69 bài thơ, 30723 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2005 20:33

Hồ Xuân Hương - 胡春香

1604.19
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 232509 lượt xem, 57 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

674.22
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 17 bài dịch, 131544 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Hư Vô - Hùng Võ

294.72
1958-?, Việt Nam » Hiện đại
310 bài thơ, 17276 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/09/2008 19:36

Hữu Loan - Nguyễn Hữu Loan

74.29
1916-2010, Việt Nam » Hiện đại
9 bài thơ, 3 bài dịch, 20945 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2005 01:41

Trang trong tổng số 7 trang (70 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: peihoh