Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

404.28
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 60018 lượt xem, 23 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

644.59
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
549 bài thơ, 7 bài dịch, 167232 lượt xem, 81 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:23

Huy Cận - Cù Huy Cận

984.09
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 150916 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2005 17:58

Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

254.36
1861-1941, Ấn Độ
458 bài thơ, 80780 lượt xem, 43 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/06/2005 19:12

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7224.30
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 609828 lượt xem, 128 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2005 18:06

Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

73.57
1958-?, Việt Nam » Hiện đại
1462 bài thơ, 6 bài dịch, 41252 lượt xem, 32 người thích
Do Nguyệt Thu gửi ngày 16/11/2008 21:14

Vũ Hoàng Chương

434.28
1916-1975, Việt Nam » Hiện đại
413 bài thơ, 4 bài dịch, 79235 lượt xem, 25 người thích
Do Ly khách gửi ngày 30/03/2005 17:21

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: abigpig