Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Hoàng Phủ Ngọc Tường

123.58
1937-?, Việt Nam » Hiện đại
35 bài thơ, 32210 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:05

Lý Bạch - 李白

2264.23
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
331 bài thơ, 414081 lượt xem, 111 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Trần Đăng Khoa

3664.41
1958-?, Việt Nam » Hiện đại
151 bài thơ, 3 bài dịch, 377784 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/09/2005 15:50

Vũ Đình Minh

53.00
1944-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 4269 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/03/2005 10:52

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: cà phê và sách