Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Liễu Vĩnh - 柳永

15.00
987-1053, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
16 bài thơ, 7222 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:41

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
238 bài thơ, 56290 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

15.00
1685-1655, Trung Quốc » Thanh
15 bài thơ, 13479 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2007 21:36

Tân Khí Tật - 辛棄疾

34.33
1140-1207, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
42 bài thơ, 10394 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 01:45

Tô Thức - 蘇軾 (Tô Đông Pha, 蘇東坡)

314.06
1037-1101, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
175 bài thơ, 65684 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 17:03

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

3274.27
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
350 bài thơ, 156 bài dịch, 677801 lượt xem, 219 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: liễu nhi