Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

394.18
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 62336 lượt xem, 37 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 18:59

Lý Thương Ẩn - 李商隱

55.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
231 bài thơ, 44349 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 19:27

Phạm Ngọc San (Phạm Thôn Nhân)

1944-?, Việt Nam » Hiện đại
207 bài thơ, 5 bài dịch, 8137 lượt xem, 6 người thích
Do Nguyệt Thu gửi ngày 15/05/2010 17:35

Sergei Aleksandrovich Yesenin - Сергeй Алексaндрович Есeнин

74.57
1895-1925, Nga
246 bài thơ, 30223 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/12/2006 17:30

Trần Tế Xương - 陳濟昌 (Tú Xương)

183.89
1870-1907, Việt Nam » Cận đại
170 bài thơ, 83 bài dịch, 97643 lượt xem, 28 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 10:45

Vương Duy - 王維

74.00
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
152 bài thơ, 41268 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Phạm Thôn Nhân