Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Aleksandr Blok - Александр Блок

42.75
1880-1921, Nga
206 bài thơ, 20155 lượt xem, 7 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/03/2007 10:47

Konstantin Balmont - Константин Бальмонт

15.00
1867-1942, Nga
22 bài thơ, 3298 lượt xem, 2 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 07:55

Lưu Quang Vũ

1694.12
1948-1988, Việt Nam » Hiện đại
177 bài thơ, 284451 lượt xem, 83 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/09/2005 10:41

Nguyễn Phong Việt (Me Quê)

703.79
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
368 bài thơ, 155154 lượt xem, 80 người thích
Do Cammy gửi ngày 09/05/2008 00:58

Nguyễn Thái Sơn (Thái Nguyên, Lục Y Trang, Châu Cầu, Tú Châu, Nguyễn Trường Sa)

15.00
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
36 bài thơ, 3710 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/11/2015 22:14

Omar Khayyám - عمر خیام

24.00
1042-1112, Ba Tư
15 bài thơ, 8568 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2007 20:27

Thanh Thảo - Hồ Thành Công

134.08
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
88 bài thơ, 8 bài dịch, 51790 lượt xem, 7 người thích
Do emsao gửi ngày 24/03/2006 18:36

Văn Cao - Nguyễn Văn Cao

244.21
1923-1995, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 29824 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2005 19:58

Vũ Dy - Nguyễn Nhân

23.00
1960-?, Việt Nam » Hiện đại
65 bài thơ, 3519 lượt xem, 2 người thích
Do Cammy gửi ngày 22/04/2008 09:48

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Là Ngọc.