Xếp theo:

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Duyệt - 裴說

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1020 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 11:17

Bùi Địch - 裴迪

716-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
6 bài thơ, 2301 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 21:58

Bùi Độ - 裴度

765-839, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2055 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/08/2008 08:27

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 08:51

Bùi Vũ Tiên - 裴羽仙

?-?, Trung Quốc » Đường
2 bài thơ, 1793 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/11/2006 18:55

Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

33.67
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 2304 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2013 05:49

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 2016 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:23

Cao Biền - 高駢

821-887, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 8849 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/02/2006 15:58

Cao Bính - 高棅

1350-1423, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 941 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/08/2014 00:04

Cao Cù - 高衢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 765 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2014 09:58

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: