Xếp theo:

Trang trong tổng số 150 trang (1498 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bối Quỳnh - 貝瓊

1314-1348, Trung Quốc » Minh
1 bài thơ, 608 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/12/2018 19:58

Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 2652 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 03:44

Bùi Di Trực - 裴夷直

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 1779 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:35

Bùi Duyệt - 裴說

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
2 bài thơ, 1300 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 11:17

Bùi Địch - 裴迪

716-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
23 bài thơ, 2928 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/08/2008 21:58

Bùi Độ - 裴度

765-839, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 2493 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2008 08:27

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1354 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:51

Bùi Vũ Tiên - 裴羽仙

?-?, Trung Quốc » Đường
2 bài thơ, 2093 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2006 18:55

Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

33.67
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 2903 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:49

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
5 bài thơ, 2488 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 07:23

Trang trong tổng số 150 trang (1498 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: