Xếp theo:

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ban tiệp dư - 班婕妤

15.00
48 tr.CN-2, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 4040 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2005 00:12

Bàng Uẩn - 龐蘊

?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1894 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2012 20:12

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1290 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 06:48

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1491 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 22:28

Bao Chửng - 包拯

999-1062, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 3257 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/05/2008 09:17

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1197 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1947 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2008 22:02

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/11/2006 18:40

Bảo Xiêm thiền sư - 保暹禪師

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 492 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 14:52

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: