Xếp theo:

Trang trong tổng số 150 trang (1500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ban Cố - 班固

32-92, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 2926 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/04/2010 19:40

Ban tiệp dư - 班婕妤

15.00
48 tr.CN-2, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 5406 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 00:12

Bàng Uẩn - 龐蘊

?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 2725 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2012 20:12

Bành Tôn Duật - 彭孫遹

1631-1700, Trung Quốc » Thanh
14 bài thơ, 1235 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/12/2020 06:41

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1959 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Chiếu - 鮑照

414-466, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2178 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/09/2008 22:28

Bao Chửng - 包拯

15.00
999-1062, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 4227 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2008 09:17

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1865 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bao Hà - 包何

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
3 bài thơ, 2740 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 22:02

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1615 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Trang trong tổng số 150 trang (1500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: