Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đỗ Thu Nương - 杜秋娘

15.00
?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 4988 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:00

Đới Thúc Luân - 戴叔倫

732-789, Trung Quốc » Trung Đường
23 bài thơ, 5224 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 14:06

Đức Thành thiền sư - 德成禪師

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 3033 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:57

Đức Tông cung nhân - 德宗宮人 (Vương Phụng Nhi, 王鳳兒)

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2483 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2006 16:52

Giả Đảo - 賈島

779-843, Trung Quốc » Trung Đường
26 bài thơ, 7701 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 22:37

Hà Hy Nghiêu - 何希堯

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 707 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/02/2014 20:56

Hàn Dũ - 韓愈

14.00
768-824, Trung Quốc » Trung Đường
40 bài thơ, 10555 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:04

Hàn Hoảng - 韩滉

723-787, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 812 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/02/2014 20:53

Hàn Hoằng - 韓翃

?-766, Trung Quốc » Trung Đường
16 bài thơ, 2645 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 18:25

Hàn Sơn - 寒山

33.67
?-?, Trung Quốc » Trung Đường
62 bài thơ, 5752 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2008 09:20

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: