Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dương Ngưng - 楊凝

?-802, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 878 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/12/2013 12:56

Dương Nhữ Sĩ - 楊汝士

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 695 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 11:38

Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

762-819, Trung Quốc » Trung Đường
14 bài thơ, 2058 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2006 19:20

Dương Tuân Bá - 楊郇伯

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1210 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 11:50

Đậu Củng - 竇鞏

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
6 bài thơ, 1469 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 13:46

Đậu Mâu - 竇牟

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 532 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/09/2016 07:04

Đậu Quần - 竇群

763-814, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1144 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 13:24

Đậu Thường - 竇常

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 2306 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2007 08:51

Đậu Tường - 竇庠

14.00
?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1066 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2013 18:33

Đinh Tiên Chi - 丁仙芝

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 1615 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 18:49

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: