Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

14.00
780-855, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2619 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:34

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2234 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 22:29

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 96671 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Bao Cát - 包佶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1292 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 06:48

Bão Dung - 鮑溶

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
2 bài thơ, 1198 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 08:31

Bão Phòng - 鮑防

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 09:18

Bảo Quân Huy - 鮑君徽

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 2106 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:40

Bùi Độ - 裴度

765-839, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2055 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2008 08:27

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 2017 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 07:23

Chu Hạ - 周賀

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1257 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 06:03

Trang trong tổng số 15 trang (150 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: