Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Tiết Nghiệp - 薛業

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 926 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/02/2009 18:22

Tiêu Dĩnh Sĩ - 蕭穎士

717-767, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1302 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/01/2009 23:09

Tổ Vịnh - 祖咏

699-746, Trung Quốc » Thịnh Đường
6 bài thơ, 3020 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 03:38

Tôn Địch - 孫逖

696-761, Trung Quốc » Thịnh Đường
3 bài thơ, 1674 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/09/2008 04:20

Triệu Đông Hy - 趙冬曦

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 729 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/07/2016 23:26

Triều Hành - 晁衡 (Abe no Nakamaro, 阿倍仲麻呂, 朝衡)

698-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 955 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 10:18

Triệu Hoa - 趙驊

?-783, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 926 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 10:34

Trình Lạc Tân - 程洛賓

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 837 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/05/2014 12:59

Trịnh Thẩm - 鄭審

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1031 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/02/2009 18:24

Trừ Quang Hy - 儲光羲

14.00
706-763, Trung Quốc » Thịnh Đường
11 bài thơ, 2910 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 11:20

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: