Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Tạ Dật - 謝逸

1068-1113, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 363 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/09/2018 01:44

Tạ Oa - 謝薖

?-1116, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1046 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/04/2009 09:33

Tào Tổ - 曹組

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 805 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/09/2014 21:21

Tăng Củng - 曾鞏

1019-1083, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
5 bài thơ, 2175 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2007 20:26

Tần Quán - 秦觀

23.00
1049-1100, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
26 bài thơ, 7639 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 16:41

Thạch Diên Niên - 石延年

994-1041, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 323 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2018 16:02

Thái Thân - 蔡伸

1088-1156, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
8 bài thơ, 2262 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 18:53

Thái Tương - 蔡襄 (Sái Tương)

1012-1067, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1233 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2008 19:01

Thái Xác - 蔡确

1037-1093, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1023 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2008 01:01

Thẩm Dữ Cầu - 沈與求

1086-1137, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
5 bài thơ, 316 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/03/2019 17:44

Trang trong tổng số 16 trang (151 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: