Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (155 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Mặc Kỳ Vịnh - 万俟詠

15.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
3 bài thơ, 1220 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/09/2014 22:06

Mễ Phất - 米芾

1051-1107, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1509 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/08/2014 19:26

Mục Tu - 穆修

979-1032, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1196 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2009 19:26

Ngộ Hiền thiền sư - 遇賢禪師

925-1012, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1201 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/10/2012 14:25

Nguỵ Dã - 魏野

960-1019, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 390 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/09/2018 14:57

Nguỵ Ngoạn - 魏玩 (Nguỵ phu nhân)

1040-1103, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 480 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/02/2019 18:30

Nguyễn Duyệt - 阮閱

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 231 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/12/2020 17:01

Nhiếp Thắng Quỳnh - 聶勝瓊

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1959 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 14:28

Nhược Ngu thiền sư - 若愚禪師

1055-1126, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 923 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/09/2014 20:07

Phạm Trọng Yêm - 范仲淹

25.00
989-1054, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
6 bài thơ, 5414 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:12

Trang trong tổng số 16 trang (155 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: