Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]

Dương Đạt - 楊達

548-612, Trung Quốc » Tuỳ
1 bài thơ, 1182 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2016 06:24

Dữu Bão - 庾抱

?-618, Trung Quốc » Tuỳ
1 bài thơ, 1014 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/12/2013 13:32

Khổng Thiệu An - 孔紹安

577-622, Trung Quốc » Tuỳ
1 bài thơ, 1299 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2014 17:27

Lai Tế - 來濟

?-?, Trung Quốc » Tuỳ
1 bài thơ, 1063 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/02/2014 13:47

Lý Cảnh - 李景

?-618, Trung Quốc » Tuỳ
1 bài thơ, 951 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/01/2018 07:34

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: