Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Thẩm Ước - 沈約

441-513, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1487 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 02:55

Tiêu Cương - 蕭綱

503-551, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1220 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/04/2010 19:31

Tiêu Dịch - 蕭繹 (Lương Nguyên Đế)

508-555, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1357 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/05/2010 11:49

Tiêu Diễn - 蕭衍 (Lương Vũ Đế)

464-549, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 2175 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/10/2006 19:51

Tô Tiểu Tiểu - 蘇小小

13.00
?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 1929 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/03/2006 15:58

Trần Thúc Bảo - 陳叔寶 (Trần Hậu Chủ)

553-604, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 2291 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 17:25

Trương Diễn - 張演

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 997 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/06/2008 09:54

Trương Văn Cơ - 張文姬

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 520 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/06/2014 15:23

Từ Đức Ngôn - 徐德言

?-?, Trung Quốc » Nam Bắc triều
2 bài thơ, 1353 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2008 00:22

Vương Dung - 王融

467-493, Trung Quốc » Nam Bắc triều
1 bài thơ, 921 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/09/2010 20:11

Trang trong tổng số 4 trang (31 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: