Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chân thị - 甄氏 (Chân Lạc, Chân Mật)

182-221, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 5525 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/09/2008 21:02

Gia Cát Lượng - 諸葛亮 (Khổng Minh)

454.33
181-234, Trung Quốc » Tam Quốc
5 bài thơ, 52666 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2006 09:11

Kê Khang - 嵇康

15.00
223-262, Trung Quốc » Tam Quốc
4 bài thơ, 2522 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 02:58

Lưu Linh - 劉伶

34.67
221-300, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 2212 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/06/2014 06:13

Lý Mật - 李密

224-287, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 875 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/11/2019 02:32

Mâu Tập - 繆襲

186-245, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 845 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/01/2019 20:48

Nguyễn Tịch - 阮籍

15.00
210-263, Trung Quốc » Tam Quốc
6 bài thơ, 3419 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/05/2008 02:05

Phó Huyền - 傅玄

217-278, Trung Quốc » Tam Quốc
1 bài thơ, 1775 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2007 15:04

Tào Phi - 曹丕

54.00
187-226, Trung Quốc » Tam Quốc
23 bài thơ, 9287 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/08/2005 00:45

Tào Tháo - 曹操

114.45
155-220, Trung Quốc » Tam Quốc
14 bài thơ, 48982 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:50

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: