Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (48 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Trương Diệp - 张烨

1948-?, Trung Quốc » Hiện đại
8 bài thơ, 1134 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2008 13:55

Trương Trường - 张长

1938-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 739 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/06/2008 23:42

Trương Vĩnh Mai - 张永枚

1932-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 1061 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2008 08:43

Tưởng Giới Thạch - 蔣介石

23.00
1887-1975, Trung Quốc » Hiện đại
2 bài thơ, 1755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/10/2016 00:12

Văn Tiệp - 闻捷

1923-1971, Trung Quốc » Hiện đại
3 bài thơ, 843 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 11:28

Vị Phàm - 未凡

?-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 809 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2008 13:07

Viên Ưng - 袁鹰

1924-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1291 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2008 08:47

Y Lôi - 伊蕾

1951-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1151 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2008 13:00

Trang trong tổng số 5 trang (48 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: