Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dương Sư Đạo - 楊師道

?-647, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1131 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/12/2013 13:15

Dương Trọng Huyền - 楊重玄

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1055 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2013 13:06

Dương Tuân Bá - 楊郇伯

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
1 bài thơ, 1308 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 11:50

Dương Viêm - 楊炎

727-781, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 850 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 22:06

Đàm Dụng Chi - 譚用之

?-?, Trung Quốc » Đường
5 bài thơ, 2249 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/02/2014 22:17

Đàm Thù - 譚銖

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1846 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2013 13:17

Đào Hàn - 陶翰

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 3858 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 14:42

Đạo Tín thiền sư - 道信禪師

580-651, Trung Quốc » Sơ Đường
1 bài thơ, 1401 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/02/2015 09:40

Đậu Củng - 竇鞏

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
6 bài thơ, 1590 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2013 13:46

Đậu Lương Tân - 竇梁賓

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 553 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/09/2016 12:58

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: