Xếp theo:

Trang trong tổng số 176 trang (1751 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Công Minh

23.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
24 bài thơ, 5074 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2005 03:09

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 592 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2015 10:11

Bùi Duy Tân - Bùi Đức Uẩn (Hữu Thế)

1932-2009, Việt Nam » Hiện đại
12 bài dịch, 241 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/05/2019 13:51

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 2674 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2012 20:45

Bùi Đạt

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1234 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/05/2010 03:25

Bùi Đăng Sinh

1940-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 1532 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/06/2014 19:19

Bùi Đức Ánh (Bùi Anh Sắc)

1949-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 1699 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/03/2015 19:54

Bùi Đức Khiêm

?-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 1292 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/10/2015 17:13

Bùi Giáng

574.16
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 189032 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/08/2005 00:32

Bùi Hạnh Cẩn

15.00
1921-?, Việt Nam » Hiện đại
309 bài dịch, 588 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2018 23:22

Trang trong tổng số 176 trang (1751 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: