Xếp theo:

Trang trong tổng số 209 trang (2084 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấm Bảy

34.67
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 1240 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2018 10:55

Ấu Triệu - Lê Thị Đàn

33.67
?-1910, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 1803 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/09/2018 15:39

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

574.23
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 99278 lượt xem, 42 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 18:59

Bá Thanh (Nguyễn Bá Thanh)

1951-?, Việt Nam » Hiện đại
60 bài thơ, 2160 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/05/2019 19:08

Bạch Đông Ôn - 白冬溫

1811-1881, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 1123 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/01/2020 16:35

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 6150 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2008 11:47

Bàng Bá Lân - Nguyễn Xuân Lân

214.29
1912-1988, Việt Nam » Hiện đại
52 bài thơ, 4 bài dịch, 29490 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/03/2007 13:56

Bàng Sĩ Nguyên - Bàng Khởi Phụng

24.00
1925-2016, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 1541 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 08/11/2020 22:53

Bảo Cường - Tôn Quốc Cường

52.60
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
41 bài thơ, 3535 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/02/2015 20:13

Bảo Định Giang - Nguyễn Thanh Danh (Nguyễn Thanh, Thu Thuỷ, Văn Kỹ Thanh, Nguyễn Tịnh Hà)

74.14
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
49 bài thơ, 8 bài dịch, 15319 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2006 15:23

Trang trong tổng số 209 trang (2084 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: