Xếp theo:

Trang trong tổng số 195 trang (1945 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấm Bảy

34.67
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 623 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2018 10:55

Ấu Triệu - Lê Thị Đàn

33.67
?-1910, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 1071 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/09/2018 15:39

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

504.34
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 80997 lượt xem, 40 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 18:59

Bá Thanh (Nguyễn Bá Thanh)

1951-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 779 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/05/2019 19:08

Bạch Đông Ôn - 白冬溫

1811-1881, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 290 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 16:35

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 4476 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/06/2008 11:47

Bàng Bá Lân - Nguyễn Xuân Lân

134.00
1912-1988, Việt Nam » Hiện đại
52 bài thơ, 4 bài dịch, 20722 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/03/2007 13:56

Bảo Cường - Tôn Quốc Cường

42.50
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
41 bài thơ, 2601 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/02/2015 20:13

Bảo Định Giang - Nguyễn Thanh Danh (Nguyễn Thanh, Thu Thuỷ, Văn Kỹ Thanh, Nguyễn Tịnh Hà)

64.67
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
49 bài thơ, 8 bài dịch, 12542 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2006 15:23

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 3105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 21:56

Trang trong tổng số 195 trang (1945 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: