Xếp theo:

Trang trong tổng số 175 trang (1749 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bá Thanh (Nguyễn Bá Thanh)

1951-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 389 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/05/2019 19:08

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 3930 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2008 11:47

Bàng Bá Lân - Nguyễn Xuân Lân

93.67
1912-1988, Việt Nam » Hiện đại
51 bài thơ, 4 bài dịch, 18191 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/03/2007 13:56

Bảo Cường - Tôn Quốc Cường

33.00
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
41 bài thơ, 2204 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/02/2015 20:13

Bảo Định Giang - Nguyễn Thanh Danh (Nguyễn Thanh, Thu Thuỷ, Văn Kỹ Thanh, Nguyễn Tịnh Hà)

44.75
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
49 bài thơ, 8 bài dịch, 11567 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/10/2006 15:23

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 2730 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 21:56

Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 2796 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 10:37

Băng Sơn - Trần Quang Bốn (Mai Băng Phương, Trần Cẩm Giàng, Quang Chi)

15.00
1932-2010, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 3106 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 09/05/2008 14:32

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

214.33
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
188 bài thơ, 183 bài dịch, 49036 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Bế Kiến Quốc

85.00
1949-2002, Việt Nam » Hiện đại
89 bài thơ, 16378 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2006 07:59

Trang trong tổng số 175 trang (1749 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: