Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (159 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Doãn Hành - 尹衡

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1277 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/11/2009 20:15

Dương Bang Bản - 陽邦本 (Lê Tung, 黎嵩)

14.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài thơ, 1542 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/03/2013 08:17

Đàm Thận Huy - 譚愼徽

1462-1526, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 5129 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/05/2010 22:38

Đàm Văn Lễ - 覃文禮

1452-1505, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3237 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2011 00:10

Đào Công Chính - 陶公正

15.00
1639-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3894 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/10/2011 19:21

Đào Công Soạn - 陶公僎

1381-1458, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3552 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2010 03:07

Đào Duy Từ - 陶維慈

25.00
1572-1634, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài thơ, 9877 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/01/2008 16:26

Đặng Đình Tướng - 鄧廷相

1649-1735, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 2231 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2010 20:18

Đặng Minh Bích - 鄧明璧

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
8 bài thơ, 1713 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2011 23:32

Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

14.00
1456-1522, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
27 bài thơ, 3765 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/12/2008 17:38

Trang trong tổng số 16 trang (159 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: