Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (157 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Doãn Hành - 尹衡

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1253 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2009 20:15

Dương Bang Bản - 陽邦本

14.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài thơ, 1474 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/03/2013 08:17

Đàm Thận Huy - 譚愼徽

1462-1526, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 5090 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/05/2010 22:38

Đàm Văn Lễ - 覃文禮

1452-1505, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3210 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/08/2011 00:10

Đào Công Chính - 陶公正

1639-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3835 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/10/2011 19:21

Đào Công Soạn - 陶公僎

1381-1458, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 3503 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2010 03:07

Đào Duy Từ - 陶維慈

25.00
1572-1634, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài thơ, 9769 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/01/2008 16:26

Đặng Đình Tướng - 鄧廷相

1649-1735, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 2181 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2010 20:18

Đặng Minh Bích - 鄧明璧

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
8 bài thơ, 1681 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2011 23:32

Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

14.00
1456-1522, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
27 bài thơ, 3647 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/12/2008 17:38

Trang trong tổng số 16 trang (157 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: