Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦

15.00
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
3 bài thơ, 3526 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2008 02:16

Đặng Dung - 鄧容

34.00
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
1 bài thơ, 10094 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:50

Hồ Huyền Quy

?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
3 bài thơ, 1751 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2013 20:54

Hồ Nguyên Trừng - 胡元澄 (Lê Trừng, 黎澄)

14.00
1374-1446, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
2 bài thơ, 2241 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/10/2018 14:45

Hồ Quý Ly - 胡季釐

54.60
1336-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
5 bài thơ, 9283 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/05/2006 03:04

Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

15.00
?-1416, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
12 bài thơ, 5591 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2006 04:26

Nguyễn Biểu - 阮表

15.00
?-1413, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
2 bài thơ, 3894 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 16:39

Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

24.50
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
41 bài thơ, 7229 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2008 08:20

Trần Lâu - 陳婁

14.00
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
1 bài thơ, 2110 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/10/2011 07:17

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: