Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Trần Thái Tông - 陳太宗 (Trần Cảnh, 陳景)

15.00
1218-1277, Việt Nam » Trần
6 bài thơ, 8443 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 16:22

Trần Thánh Tông - 陳聖宗 (Trần Hoảng, 陳晃)

33.33
1240-1290, Việt Nam » Trần
19 bài thơ, 11761 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 16:27

Trần Thì Kiến - 陳時見

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1341 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 08:37

Trần Thiên Trạch - 陳天澤

?-1379, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1315 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/08/2008 02:47

Trần Trùng Quang Đế - 陳重光帝 (Trần Quý Khoáng, 陳季曠)

?-1414, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 3348 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2007 19:31

Trần Tú Viên - 陳秀嵈

15.00
1232-1289, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 713 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/11/2018 15:46

Trần Tự Khánh - 陳嗣慶

?-1223, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 201 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 23:36

Trương Hán Siêu - 張漢超

35.00
?-1354, Việt Nam » Trần
11 bài thơ, 16650 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 19:26

Tuệ Tĩnh thiền sư - 慧靜禪師 (Nguyễn Bá Tĩnh, 阮伯靜)

1330-?, Việt Nam » Trần
10 bài thơ, 4862 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2008 11:10

Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士 (Trần Tung, 陳嵩)

114.82
1230-1291, Việt Nam » Trần
50 bài thơ, 26758 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 16:29

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: