Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (56 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 4982 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/06/2008 11:47

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 3437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 21:56

Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師 (Kiều Phù, 喬浮)

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 3424 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 10:37

Chân Không thiền sư - 真空禪師 (Vương Hải Thiềm, 王海蟾)

1046-1100, Việt Nam »
1 bài thơ, 3478 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 06:29

Chu Văn Thường - 朱文常

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 403 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/05/2020 19:50

Cứu Chỉ thiền sư - 究旨禪師

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 3006 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 06:16

Diệu Nhân ni sư - 妙因尼師

1041-1113, Việt Nam »
1 bài thơ, 2893 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 07:03

Đại Xả thiền sư - 大捨禪師

1119-1180, Việt Nam »
2 bài thơ, 4268 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2008 23:42

Đàm Dĩ Mông - 醰苡蒙

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 5463 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2008 02:20

Đạo Hạnh thiền sư - 道行禪師 (Từ Lộ)

33.33
1072-1127, Việt Nam »
5 bài thơ, 11978 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 07:08

Trang trong tổng số 6 trang (56 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: