Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (149 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

63.83
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 3447 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 20:31

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 5395 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/06/2008 11:47

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 3704 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 21:56

Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師 (Kiều Phù, 喬浮)

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 3713 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 10:37

Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦

15.00
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
3 bài thơ, 2811 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2008 02:16

Bùi Mộ - 裴慕

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 902 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 18:13

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 2945 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 01:39

Chân Không thiền sư - 真空禪師 (Vương Hải Thiềm, 王海蟾)

1046-1100, Việt Nam »
1 bài thơ, 3783 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 06:29

Chu Đường Anh - 周堂瑛

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 2739 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2008 20:23

Chu Khắc Nhượng - 朱克讓

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1843 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 11:24

Trang trong tổng số 15 trang (149 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: