Xếp theo:

Trang trong tổng số 62 trang (613 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

44.00
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 1515 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/11/2018 20:31

Ấm Bảy

24.50
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 327 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2018 10:55

Ấu Triệu - Lê Thị Đàn

25.00
?-1910, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 626 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/09/2018 15:39

Ba Giai (Nguyễn Văn Giai)

43.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 2981 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/11/2009 23:06

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

454.29
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 67954 lượt xem, 37 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 18:59

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 3939 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2008 11:47

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 2733 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 21:56

Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 2798 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 10:37

Bến Tre nữ sĩ - 𡍣椥女士

23.00
?-?, Việt Nam » Cận đại
1 bài thơ, 238 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 21:57

Bình Phú tổng đốc - 平富總督

15.00
?-?, Việt Nam » Cận đại
1 bài thơ, 212 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 13:16

Trang trong tổng số 62 trang (613 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: