Xếp theo:

Trang trong tổng số 72 trang (711 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Khí Sử - 安器使

15.00
1506-1582, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 799 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2020 00:38

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

53.80
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 2316 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/11/2018 20:31

An Phong huấn đạo - 安豐訓導

15.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 449 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2020 08:56

Ấm Bảy

34.67
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 622 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2018 10:55

Ấu Triệu - Lê Thị Đàn

33.67
?-1910, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 1071 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/09/2018 15:39

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

504.34
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 80996 lượt xem, 40 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 18:59

Bạch Đông Ôn - 白冬溫

1811-1881, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 290 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/01/2020 16:35

Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

15.00
1100-1176, Việt Nam »
3 bài thơ, 4475 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2008 11:47

Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

13.00
?-1173, Việt Nam »
1 bài thơ, 3105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 21:56

Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師 (Kiều Phù, 喬浮)

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 3163 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2008 10:37

Trang trong tổng số 72 trang (711 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: