22/09/2020 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cha mẹ hồi trước có xem

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 13:50

 

Cha mẹ hồi trước có xem,
Ông Tơ đã định em với anh vợ chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cha mẹ hồi trước có xem