13/04/2021 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khán bảng thời cảm tác
看榜時感作

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 00:05

 

Nguyên tác

聖主恩求士,
吾親又望兒。
此身思報補,
回首感推移。

Phiên âm

Thánh chúa ân cầu sĩ,
Ngô thân hựu vọng nhi.
Thử thân tư báo bổ,
Hồi thủ cảm suy di.

Dịch nghĩa

Vua thánh ân tìm kẻ sĩ,
Cha ta lại mong ta thi đậu.
Thân này lo sao báo đáp,
Ngoái lại, cảm khái về sự đổi dời.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Vua thánh kén kẻ sĩ,
Lòng cha mẹ thương con.
Thân này lo đền đáp,
Ngoái lại chạnh mất còn.
Đây là bài thơ sớm nhất của Ngô Đức Kế hiện nay còn được chép, làm khoảng tháng 3 năm Tân Sửu (1901) sau khi đi xem yết bảng, biết tin mình đỗ. Bài thơ được học giả Đào Duy Anh thuộc thế hệ kế cận từng cộng tác với Ngô Đức Kế ghi lại trong sổ tay của mình rồi có dịp cung cấp cho gia đình tác giả kèm theo bản dịch.

Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Khán bảng thời cảm tác