02/02/2023 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Ninh cung
慶寧宮

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 12:05

 

Nguyên tác

別館差峨禁禦西,
參差宮殿與雲齊。
石河兩面縈如帶,
水榭三層疊似梯。
風動檐頭鈐遠近,
春來牆角樹高低。
喜逢華旦都無事,
遊豫辰邀玉輦躋。

Phiên âm

Biệt quán si nga cấm ngự tê (tây),
Sâm si cung điện dữ vân tề.
Thạch hà lưỡng diện oanh như đới,
Thuỷ tạ tam tằng điệp tự thê.
Phong động thiềm đầu kiềm viễn cận,
Xuân lai tường giác thụ cao đê.
Hỷ phùng hoa đán đô vô sự,
Du dự thần yêu ngọc liễn tê.

Dịch nghĩa

Ngôi nhà nằm riêng sừng sững ở phía tây vườn cấm
Cung điện nhấp nhô cao ngang mây
Hai bên vách đá dòng sông lượn như chiếc đai
Ngôi nhà ba tầng trên nước lớp lớp như thang
Gió lay chuông nhỏ đầu thềm lắc lư lúc xa lúc gần
Mùa xuân tới ở góc tường cây mọc cao thấp
Mừng buổi sáng đẹp trời không có việc gì
Lúc vui vẻ muốn bước lên xe ngựa

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Sừng sững nhà riêng cấm ngự tây
Lô xô cung điện ngất tầng mây
Đôi bề dải lụa dòng sông lượn
Ba nấc lầu cao mặt nước xây
Chuông nhỏ đầu hiên ru lắc gió
Xuân tươi bên vách nhấp nhô cây
Mừng thay rảnh việc trời xuân đẹp
Muốn bước lên xe dạo chốn này
Nguyên chú: "Cung vịnh" 恭詠 (Ca ngợi cung).

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Khánh Ninh cung