28/11/2022 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày nghỉ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/04/2008 18:41

 

Sao em nỡ nghỉ yêu Chủ Nhật
Xuân đình công phố thất nghiệp tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Ngày nghỉ