20/01/2022 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Cối tượng kỳ 2
秦檜像其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 00:50

 

Nguyên tác

格天閣毀玉樓殘,
猶有頑皮在此間。
一世死心懷大毒,
千年生鐵負奇冤。
獄中已濺生前血,
階下徒誅死後奸。
得與忠臣同不朽,
齊天奇福太無端。

Phiên âm

Cách Thiên các[1] huỷ ngọc lâu tàn,
Do hữu ngoan bì tại thử gian.
Nhất thế tử tâm hoài đại độc,
Thiên niên sinh thiết phụ kỳ oan.
Ngục trung dĩ tiễn sinh tiền huyết,
Giai hạ đồ tru tử hậu gian.
Đắc dữ trung thần đồn bất hủ,
Tề thiên kỳ phúc thái vô đoan.

Dịch nghĩa

Gác Cách Thiên đổ nát, lầu ngọc tan hoang
Vẫn còn tên gian ngu bướng càn rở ở đây
Cả một đời trái tim chết chứa nọc độc
Nghìn năm cục sắt sống mang nỗi oan kì lạ
Trong ngục (kẻ trung thần) khi sống đã đổ máu
Dưới thềm hành tội tên gian ác đã chết rồi
Được với bậc trung thần cùng bất hủ
Cái phúc lạ tày trời đó thật oái ăm vô lý

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Gác Thiên lầu ngọc đã hoang tàn
Luẩn quẩn nơi đây gã đại gian
Một kiếp trái tim đầy nọc độc
Nghìn năm tượng sắt chịu niềm oan
Trung thần trong ngục tan thân chết
Ác tướng dưới thềm kể tội mang
Cùng với người trung còn mãi mãi
Tày trời phúc lạ nói sao đang
[1] Tần Cối ở gác Cách Thiên, do câu “Nhất đức cách thiên” 一德格天 (Đức cảm được lòng trời) của vua Tống Huy Tông đề.
[] Tần Cối chủ hoà với người Kim, giết Nhạc Phi trong ngục (Xem bài Nhạc Vũ Mục mộ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tần Cối tượng kỳ 2