18/06/2021 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mượn tiền gửi về nhà

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:01

 

Trời đất cho ông mượn chữ[1] nào,
Quyết đền chín chữ nợ cù lao!
Vợ con đừng vội đòi no ấm,
Xuân hãy còn sang, tuổi hãy giàu!
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010
[1] Miền Trung gọi "chữ" hay "trự" là một đồng (đồng tiền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Mượn tiền gửi về nhà