02/02/2023 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát bụi quay vòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2016 07:03

 

Cớ sao ta quay vòng trong cát bụi
Trong cát bụi mà ta vẫn cứ tranh?
Một mai lá người bay vội vã
Linh hồn bay về đâu
Thượng Đế còn nhận ta hay ném phăng địa ngục?
Mọi thú vui, mọi danh vọng hão huyền - cỏ dại đang bén lửa
Ơ hơ có gì vui thật?
Ta loanh quanh cõi tạm này.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cát bụi quay vòng