23/05/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhạc Dương lâu
登嶽陽樓

Tác giả: Trần Tú Viên - 陳秀嵈

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 19:48

 

Nguyên tác

高樓百尺倚雲端,
扶病登臨試一看。
望眼欲窮燕塞遠,
吟腸須貯洞庭寬。
烏沉穀口千林暝,
龍戰波心六月寒。
多少羈懷無處話,
平蕪漠漠水漫漫。

Phiên âm

Cao lâu bách xích ỷ vân đoan,
Phù bệnh đăng lâm thí nhất khan.
Vọng nhãn dục cùng Yên tái viễn,
Ngâm trường tu trữ Động Đình khoan.
Ô trầm cốc khẩu thiên lâm mính,
Long chiến ba tâm lục nguyệt hàn.
Đa thiểu ky hoài vô xứ thoại,
Bình vu mạc mạc thuỷ man man.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Lầu cao trăm thước ngất từng không,
Ốm gượng trèo lên thử ngắm trông.
Yên tái xa vơi mù tít mắt,
Động Đình lai láng thảnh thơi lòng.
Quạ chìm cửa động rừng u ám,
Rồng đánh lòng sông khí lạnh lùng.
Biết tỏ cùng ai tình lữ thứ,
Cỏ lau man mác nước mênh mông.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tú Viên » Đăng Nhạc Dương lâu