01/04/2023 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi hỏi cây tần bì”
“Я спросил у ясеня”

Tác giả: Vladimir Kirshon - Владимир Киршон

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:10

 

Nguyên tác

Я спросил у ясеня,
Где моя любимая.
Ясень не ответил мне,
Качая головой.
Я спросил у тополя,
Где моя любимая.
Тополь забросал меня
Осеннею листвой.

Я спросил у осени,
Где моя любимая.
Осень мне ответила
Проливным дождём.
У дождя я спрашивал,
Где моя любимая.
Долго дождик слёзы лил
За моим окном.

Я спросил у месяца,
Где моя любимая.
Месяц скрылся в облаке,
Не ответил мне.
Я спросил у облака,
Где моя любимая.
Облако растаяло
В небесной синеве.

— Друг ты мой единственный,
Где моя любимая?
Ты скажи, где скрылася,
Знаешь, где она?
Друг ответил преданный,
Друг ответил искренний:
— Была тебе любимая, —
— Была тебе любимая, —
— Была тебе любимая, —
А стала мне жена.

Я спросил у ясеня,
Я спросил у тополя,
Я спросил у осени…

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi hỏi cây tần bì: “Người yêu tôi ở đâu?”
Chỉ lắc đầu, tần bì không nói.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Đến bên cây dương tôi hỏi,
Dương trút lên đầu tôi những chiếc lá thu.

Tôi hỏi mùa thu: “Người yêu tôi ở đâu?”
Mùa thu đáp lời tôi bằng cơn mưa hối hả.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Tôi hỏi cơn mưa lạnh giá,
Ngoài cửa sổ phòng tôi mưa nhỏ lệ hồi lâu.

Tôi hỏi vầng trăng: “Người yêu tôi ở đâu?”
Trăng không đáp, giấu mình trong mây xám.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Tôi hỏi đám mây u ám,
Mây vội tan trong trời xanh thẳm sâu...

“Người bạn thân duy nhất của tôi ơi, người yêu tôi đang ở chốn nào?”
Hãy nói đi, hẳn anh biết nơi nàng trú ẩn?”

Anh bạn trung thành trả lời tôi chân thật:
“Nàng từng yêu anh, từng yêu anh, nhưng chuyện ấy qua rồi
Nàng từng yêu anh, nhưng nay nàng là vợ của tôi”.

Tôi hỏi cây tần bì
Tôi hỏi cây dương
Tôi hỏi mùa thu…
Nguồn: Thơ Nga từ một góc nhìn, Tạ Phương tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Kirshon » “Tôi hỏi cây tần bì”